Átláthatóság

Alapítói okirat

Beszámoló tevékenységünkről átfogóan

KSH statisztikai jelentés

Kuratórium

Az Alapítvány gazdálkodását annak kuratóriuma ellenőrzi, melynek tagjai:

  • Meier Krisztina – elnök
  • Kiss Magdolna
  • Baráth Eszter
  • Kovács Zsuzsanna
  • Mód Péter

A kuratórium (legfőbb szerv) legutóbbi ülésének időpontja és meghívója.

Az adományozók a szervezet hivatalos irataiba (kivéve a személyes adatokat tartalmazó vagy más okból  nem nyilvános iratokat) betekinthetnek előzetes időpont Időpont egyeztetés után.

Ügyfél- és panaszkezelés

Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.

Nyilvános panaszkezelési beszámoló az előző évről: (hamarosan)

Adománykezelés információk